מנוע חיפוש - השוואת מחירי בתי מלון וטיסות בעולם - תנאי שימוש

מבוא
תוכן באתר
סימני מסחר
קישורים נוספים
שימוש ספציפי
אחריות
שימוש באתר
הצהרת פרטיות
כללי

מבוא

בעל האתר, לרבות שותפים ("האתר הזה" או "האתר" או "בעל אתר האינטרנט" או "iSearchTravel" או "אנחנו" או "אנו" או "לנו" או "שלנו") מספק את המידע הכלול באתר אינטרנט זה או של כל אחד מהדפים המרכיבים את אתר האינטרנט ( "האתר") למבקרים ( "מבקרים") (במצטבר המכונה "אתה" או "הינך" או "שלך") וספקים של צד שלישי ( "שותפים" או "הספק" או "ספק" או "ספקים" או "הספקים" או "צד שלישי") כפוף לתנאים שנקבעו בתנאים והגבלות באתר, וכל המונחים הרלוונטיים והתנאים האחרים, אשר עשויים להיות רלוונטיים לסעיף מסוים של הסכם זה ("הגירסה הנוכחית").

תוכן באתר

למרות שנעשה מאמץ רב כדי לעדכן את המידע הכלול באתר זה, אין בעל האתר או צד שלישי כלשהו אחראים באשר לרצף, דיוק, שלמות או האמינות של מידע, נתונים ו / או תכנים הכלולים באתר האינטרנט (כולל מידע הניתן על ידי צד שלישי כלשהו או ספקי התוכן) וגם לא יהיה כבול באופן כלשהו על ידי מידע הכלול באתר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, בכל עת, לשנות או להפסיק ללא הודעה מוקדמת, כל היבט או מידע באתר. כל מידע או ייעוץ מוצע למטרות מידע בלבד. הגלישה באתר ושימוש במידע המוצע הינו על אחריותך בלבד.

סימני מסחר

סימני מסחר, שמות, סמלים וסימני השירות (להלן "סימני מסחר") המוצגים באתר זה הינם סימנים מסחריים רשומים, של בעל האתר ו/או של הספקים. שום דבר הכלול באתר זה אינו יכול להתפרש כמתן רישיון או זכות להשתמש בכל סימן מסחרי, ללא אישור מראש ובכתב של בעל האתר.

קישורים נוספים

קיימים קישורים חיצוניים לנוחיותך, אך הם מעבר לשליטה של בעל אתר זה ואין לו כל אחריות לגביהם. כל שימוש או הסתמכות על קישורים חיצוניים הוא על אחריותך בלבד. בעת ביקור בקישורים חיצוניים עליך להתייחס אליהם כאתרי אינטרנט חיצוני ותנאי השימוש בהתאם.

שימוש ספציפי

הינך מסכים לא להשתמש באתר לשליחה או פרסום כל הודעה או חומר בלתי חוקי, מטריד, משמיץ, פוגע, מגונה, מאיים, מזיק, וולגרי, מגונה, גזעני פוגע, גס, פורנוגרפי, אלים או כל עבירה על החוק. הינך מסכים בזאת לפצות את בעל האתר (או כל צד שלישי) על כל הפסד, נזק או הוצאות שונות, אשר עלולים לקרות, בין במישרין ובין בעקיפין, משימושך באתר האינטרנט או על ידי העברת מסר או כל חומר אחר.

אחריות

בעל האתר אינו אחראי על המצגות והמידע הכלול באתר (כולל קישורים חיצוניים וספקים צד שלישי), לרבות פרטיך האישיים או כל חומר ומידע המועברים על ידך דרך האתר שלנו אל צד שלישי. בעל האתר אינו אחראי לכל הפסד, חובות, נזק (אם ישיר או עקיף) או פגיעה אישית הנגרמת לך או לכל צד שלישי (כולל החברה שלך), בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר, או במידע הכלול בו. בעל האתר אינו אחראי לכל פגיעה אישית או הוצאות הנובעות מעיכובים כלשהם, אי דיוקים, שגיאות, או השמטה של מידע כלשהו, או לכל פעולה שתבצע בהסתמך על המידע באתר.

רוב התוכן של האתר מגיע מספקים צד שלישי (טיסות, מלונות, מכוניות, חבילות נופש, מדריכי היעד, וכו '). המשמעות היא כי חוזה ההתאמה הינו בינך לבין ספקים אלה. במקרים רבים זה אומר שתנאיי החוזה של הספקים יכולים להיות שונים. לפני ביצוע עסקה עם ספקים צד שלישי אלה יש לקרוא בקפידה ולהסכים עם התנאים שלהם וההגבלות שסופקו והוצגו בדפי האינטרנט שלהם. אנחנו לא טוענים כי מידע זה מדויק, מלא או עדכני ולא מקבלים שום אחריות על כל נזק או אובדן אשר עלולים לקרות כתוצאה ממידע לא מדויק.

האתר מספק מידע רב ושירותים ויתכנו שגיאות ואי דיוקים בתוכן המוצג. אנו לא נקבל אחריות מכל סוג בנוגע לתוכן. כאשר אתה מבצע עסקה או הזמנה יש הסכמה מחייבת מבחינה משפטית בינך לבין הספק. אנחנו לא מקבלים כל אחריות בגין איכות או סוג של טובין או שירותים המסופקים על ידי ספקים צד שלישי שלנו אשר מקושרים באמצעות האתר, עליך להפעיל שיקול דעת ולשפוט כראוי את האיכות של ספק כזה. אנחנו לא אחראים למידת הדיוק של שירות, עצות, הצעות, הצהרות או כל מידע אחר או תוכן, שהוצגו על ידי ספקי צד שלישי באתר. המידע באתר אינו מציע שום צורה של המלצה ואין לקבל שום החלטה בהסתמך על מידע זה. בשום מקרה לא נישא כל אחריות כלפיך בגין כל אובדן עקיף או תוצאתי, אובדן רווח, הכנסות או רצון טוב הנובע משימוש באתר, או מידע על האתר או שימוש בקישורים לספקים. במידה ותבחר להשתמש באתר שלנו, הינך מסכים לפצות אותנו על כל נזק או תביעה, לרבות שכר טרחת עורך דין כלשהו, שנעשו על ידי ספקים צד שלישי בשל העסקה שבחרת לעשות באמצעות ספקים אלה, או, הפרה שלך של זכויות צד שלישי.

שינויים וביטולי הזמנות יכולים להעשות אך ורק באמצעות פנייה לאותו ספק ישירות. אתה לא יכול לבקש מאיתנו, בעלי אתר, נתונים או מידע בנוגע לעסקה שעשית עם הספק, אין לנו ואנו לא שומרים את פרטי העסקה באתר שלנו. הייה מודע לכך כי הספק עשוי לדרוש ביטול ההזמנה. אנו לא מקבלים אחריות על כל ביטול או שינוי של עסקה כזאת, בירורים או תלונות יש להפנות אל אותם ספקים לפי הכתובת המופיעה בפרטי התקשרות, המופיעה באתרים שלהם.

שימוש באתר

בכניסתך לאתר הינך מאשר כי אתה רשאי מבחינה חוקית לעשות זאת ולעשות שימוש במידע באמצעות אתר האינטרנט.

הצהרת פרטיות

איננו אוספים כל פרטים עליך או על עסקה כלשהי, שתבחר לעשות עם צד שלישי. אנא עיין בתנאי ההתקשרות עם הצד השלישי באתר האינטרנט הרלוונטי.

כללי

תנאי השימוש באתר הינם בלעדיים בינך לבין בעל האתר, תנאי שימוש אלה (הגירסה "הנוכחית"), מחליפים התחייבויות קודמות, בכתב או בעל פה, בינך לבין בעל האתר בגין השימוש באתר.

שינוי

בעל האתר רשאי בכל עת לשנות תנאים רלבנטיים או מדיניות. הינך מסכים כי בעת הביקור באתר האינטרנט מפעם לפעם, הינך מחויב לגירסה הנוכחית ולתנאים הרלבנטיים (הגירסה "הנוכחית"), אלא אם כן נקבע אחרת, כל הגרסאות הקודמות מוחלפות על ידי הגירסה הנוכחית. אתה אחראי לבדיקת הגירסה הנוכחית בכל פעם שתבקר באתר האינטרנט.

ויתור

בעל האתר רשאי לוותר, לשנות או להגביל תנאים ומדיניות באתר בעניין זכויותיו וחובותיו של צד שלישי כלשהו.

החוקים

כל תנאי השימוש הרלבנטיים והמדיניות באתר יפורשו בהתאם לחוקים של הולנד לפי סמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט העליון של הולנד.

כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע מתבקש לפנות מיידית למפעיל האתר בהודעה כתובה ומנומקת ומפעיל האתר מתחייב להסיר את ההפרה /פגיעה מיד ובאופן מיידי עד לבירור הנושא אל מול הצד המפר.

אם אינך מסכים לתנאים אלה הינך מתבקש לא להשתמש באתר.
השוואת מחירים בתי מלון בעולם